Despre Noi

 

SAMARITEANUL ARAD este o Asociatie Crestina  de Caritate neguvernamentala, care colaboreaza strans cu bisericile neoprotestante din România si este sprijinita de catre Asociatia „Hoffung fur eine neue Generation” din Germania.

       Scopul declarat al asociaţiei constă în promovarea unor acţiuni caritabile în spiritul moralei creştine, oferirea de sprijin moral şi material, în măsura posibilităţilor asociaţiei tuturor celor în nevoi, indiferent de apartenenţa etnică, politică sau religioasă; promovarea şi propagarea principiilor moralei creştine prin accentul pus pe educaţia tinerei generaţii în spiritul ideilor generoase de respect pentru semeni şi pentru lege.

       La ora actuală, anul 2013, Samariteanul Arad are în componenţă şi susţine 20 grădiniţe, 50 educatoare, 15 îngrijitoare,  600 copii (aproximativ). Pe lângă proiectul de grădiniţe, coordonează şi susţine diferite proiecte de ajutorare a familiilor nevoiaşe, copii, orfani, bătrânii şi persoanele văduve.

  • Transmiterea valorilor creştine

Prin grădiniţele creştine din cadrul ACC Samariteanul Arad se pune accentul pe dezvoltarea personalităţii copilului într-un mediu creştin. Educatoarele sunt persoane devotate şi bine pregătite; ele se îngrijesc cu multă dragoste de copiii încredinţaţi şi prin exemplul personal de trăire deschid drumul spre o credinţă reală, practicată.
Transmiterea valorilor creştine, într-o societate în care valorile moral-creştine sunt tot mai desconsiderate, chiar ignorate, reprezintă o prioritate fundamentală atât în cadrul asociaţiei, cât şi în cadrul grădiniţelor. De aceea mesajul biblic se transmite într-un mod natural şi simplu prin povestiri, cântece, rugăciuni, convorbiri şi activităţi practice care se aplică în mod practic pentru promovarea caracterului şi educaţia socială.

  • Promovarea copilului

Într-o atmosferă de încredere şi ocrotire, copiii conştientizează faptul că sunt iubiţi şi acceptaţi ca fiinţe minunate create de către Dumnezeu. Copiii primesc în cadrul grădiniţei o pregătire temeinică pentru şcoală.
Oferim material de învăţământ bine determinat şi tabere de specializare educatoarelor, astfel ca ele, la rândul lor, să poată oferi copiilor o pregătire variată.

 Fiecare grădiniţă se bucură de o bună dotare cu material de joacă şi de uz, oferindu-se, astfel, copiilor posibilităţi multiple pentru desfăşurarea activităţilor specifice copilăriei. Ca activităţi suplimentare oferim promovarea limbajului, promovarea muzicală, limbi străine şi accesul la computer.

  • Asistenţa familială

În cadrul grădiniţelor avem copii care provin din familii nevoiaşe, cu venit redus. În limita posibilităţilor încercăm să întindem o mână şi pentru nevoile aproapelui, familiilor din care provin aceşti copii. Astfel, prin frecventarea grădiniţiei, gustarea zilnică, donaţii sporadice de îmbrăcăminte şi alimente, venim în ajutorul acestor familii.
Educatoarele, după programul grădiniţei, stau la dispoziţia părinţilor, oferindu-le sfaturi şi ajutor în educaţia copiilor.
În unele grădiniţe s-a iniţiat chiar şi un program care acordă asistenţă pentru lecţii copiilor şcolari şi un  program pentru copiii ai căror părinţi sunt la serviciu.